Doménu můžeme nejčastěji registrovat v ročních intervalech, pokud však neprovedeme včasné prodloužení registrace nastane expirace domény. Expirací domény je myšlen den, který následuje po uplynutí doby, na kterou byla doména zaregistrována.

Ochranná lhůta

V případě, že registrace domény není přede dnem expirace prodloužena, doména vstoupí v den expirace do tzv. ochranné lhůty. Během tohoto období na doméně není ve většině případů možné provádět změny a je zakázána změna registrátora – podmínky se mohou lišit pro různé koncovky (např.: .CZ). Doménu lze kdykoliv během této lhůty prodloužit. Po skončení ochranné lhůty jsou domény zrušeny a uvolněny k registraci.

Expirace .CZ domény

České domény se dnem expirace nevyřazují z registru, jsou dále funkční po dobu 30 dní. Proces expirace .CZ domény je následující:

 • Prvních 30 dní po expiraci je doména plně funkční.
 • Dalších 30 dní doména již není funkční a negeneruje se do zóny.
 • 61. den po expiraci je doména zrušena a uvolněna pro registraci ostatním subjektům.
 • Po celou dobu expirace může doménu držitel kdykoliv prodloužit za standardní cenu.

Více informací naleznete v článku „Základní pravidla registrace .CZ“.

Expirace .SK domény

Dnem expirace se .SK doména nevyřazuje z registru, ani neztrácí majitele, ovšem přestává být funkční. Proces expirace .SK domény je následující:

 • Doména je v den expirace uvedena registrem do ochranného období. V tomto stavu doména není funkční a negeneruje se do zóny.
 • Ochranné období trvá 40 dní.
 • 41. den po expiraci je doména registrem smazána a uvolněna k registraci.
 • Po celou dobu expirace může doménu držitel kdykoliv prodloužit za standardní cenu.

Více informací naleznete v článku „Základní pravidla registrace .SK“.

Expirace .EU domény

Dnem expirace se .EU doména nevyřazuje z registru, ani neztrácí majitele, ovšem přestává být funkční. Proces expirace .EU domény je následující:

 • Doména je v den expirace uvedena registrem do ochranného období (karantény). V tomto stavu doména není funkční a negeneruje se do zóny.
 • Ochranné období trvá 40 dní.
 • Po uplynutí 40 dní je doména registrem smazána a uvolněna k registraci.
 • Po celou dobu expirace může doménu držitel kdykoliv prodloužit za standardní cenu.

Více informací naleznete v článku „Základní pravidla registrace .EU

Expirace generické domény (COM, NET, INFO, ORG, BIZ)

Proces expirace generické domény je následující:

 • V den expirace doména vstoupí do 1. fáze ochranné lhůty (Grace Period), která trvá 30 dnů.
 • Ode dne expirace doména přestává být funkční, nicméně do 30 dnů od expirace je možné ji prodloužit za standardní cenu
 • Po 30 dnech Grace Period vstupuje doména do stavu „Redemption Period“ („Pending Delete Restorable“), který trvá 30-35 dnů, na posledních 5 dnů pak doména vstupuje do stavu Pending Delete a není možné ji prodloužit
 • Doménu, která je ve stavu „Redemption Period“ („Pending Delete Restorable“) již nelze prodloužit za standardní poplatek pro danou koncovku, cena je několikanásobně vyšší.

Více informací o pravidlech registrace generických domén naleznete v článcích „Základní pravidla registrace .COM“, „.NET“, „.INFO“, „.ORG“, „.BIZ“.

Expirace ostatních domén

Proces expirace doménových jmen může být pro každou TLD různý. Více informací o základních pravidlech pro registraci doménových jmen naleznete v článku v sekci „Informace o doménách 2. řádu“.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *