Složení kreditu do subregistrátorského rozhraní.

Dobití kreditu do subregistrátorského rozhraní je možné provést po přihlášení v menu – Subreg – Faktury / Platby. Poté vyplňte částku bez DPH, kterou požadujete složit na subregistrátorský účet a klikněte na Vytvořit. Poté se Vám zobrazí platební údaje pro složení zálohy. Dbejte prosím na správné vyplnění specifického a variabilního symbolu, který je nutný pro […]

Více

Co je to subregistrátorský účet?

Subregistrátorský účet se zřizuje a spravuje na domeny.gigaserver.cz. Majitel účtu může přímo registrovat nové domény nebo prodlužovat své stávající. Skládá kredit, ze kterého se následně strhávají veškeré platby. Podrobněji se důležitým vlastnostem rozhraní věnujeme v samostatné rubrice.  

Více

Kontaktní a fakturační údaje subregistrátora

Subregistrátorský účet se zřizuje a spravuje na domeny.gigaserver.cz. Majitel účtu může přímo registrovat nové domény nebo prodlužovat své stávající. Skládá kredit, ze kterého se následně strhávají veškeré platby. Ukážeme si, jak je možné změnit jeho kontaktní nebo fakturační údaje. Přihlásíme se do správy domén na adrese https://domeny.gigaserver.cz; Přejdeme do nabídky Subreg > Fakturační a kontaktní údaje; […]

Více

Výpis pohybů na subregistrátorském účtu

Výpis pohybů na subregistrátorském účtu zobrazíme následovně: Přihlásíme se do správy domén na adrese https://domeny.gigaserver.cz; Přejdeme do nabídky Subreg > Pohyby na účtu. Zobrazí se seznam všech pohybů na účtu. Seznam je seřazený od nejnovější položky po nejstarší. Maximální počet položek na jedné stránce je 150. Další stránky zobrazíme kliknutím na jedno z čísel, která […]

Více

Smazání uživatele subregistrátora.

Pro smazaní uživatele postupujte následovně: Přihlaste se do správy domén na adrese https://domeny.gigaserver.cz Přejděte do nabídky Subreg -> Uživatelé. Zobrazí se seznam uživatelů subregistrátora. Klikněte na „Smazat“ u uživatele, kterého si přejete odstranit. Uživatel je odstraněn.

Více

Editování uživatele subregistrátora.

Pro editování uživatele postupujte následovně: Přihlaste se do správy domén na adrese https://domeny.gigaserver.cz Přejděte do nabídky Subreg -> Uživatelé. Zobrazí se seznam uživatelů subregistrátora. Klikněte na „Editovat“ u uživatele, u kterého chcete upravit jeho údaje. Upravte požadované údaje. Potvrďte stisknutím tlačítka „Editovat“. Editování uživatele je dokončeno. Poznámka: Login uživatele editovat nelze. Pokud chcete změnit login […]

Více

Další uživatel v subregistrátorském účtu

Máme vytvořený subregistrátorský účet se svými doménami. Potřebujeme, aby k účtu měl přístup i další uživatel, ale nechceme mu dávat své heslo. V tom případě je možné dalším uživatelům vytvořit vlastní účty, přes které budou mít přístup k hlavnímu. Přihlásíme se do správy domén na adrese https://domeny.gigaserver.cz; Přejdeme do nabídky Subreg > Uživatelé; Klikneme na […]

Více

Zamknutí doménového jména pro online změnu držitele domény.

Pro zamknutí domény pro online změnu držitele domény postupujte následovně: Ve správě domén na adrese https://domeny.gigaserver.cz přejděte do nabídky CZ DOMÉNY -> Požadavky na Domény -> Změny domény. Narolujte do části „Zamknout doménu“ (je možno využít odkazu „Zamknutí domény pro změnu držitel“). Vyberte ID kontaktu pro změnu. Na uvedený email bude zasláno heslo ke změně. V případě, […]

Více

Změna NSSETu u doménového jména.

Pro změnu NSSETu postupujte následovně: Ve správě na adrese https://domeny.gigaserver.cz domén přejděte do nabídky CZ DOMÉNY -> Požadavky na domény -> Změny domény – -> Zadejte doménu, které se má změna týkat. Narolujte do části NSSET (je možno také využít odkazu „Změnu sady nameserverů – nssetu“). Vybrerte kontakt pro změnu. Na tento email bude poté zasláno […]

Více

Změna držitele doménového jména.

Pokud si přejete změnit držitele domény, postupujte následovně: Ve správě domén na adrese https://domeny.gigaserver.cz přejděte do nabídky CZ DOMÉNY -> Požadavky na domény – Změny domény. Zadejte celý název domény a potvrďte stisknutím tlačítka „Otevři doménu“. Narolujte do části „Držitel“ (je možno také využít odkazu „Změna držitele – majitele domény“ : Zadejte následující: Způsob změny: […]

Více