Složení kreditu do subregistrátorského rozhraní.

Dobití kreditu do subregistrátorského rozhraní je možné provést po přihlášení v menu – Subreg – Faktury / Platby. Poté vyplňte částku bez DPH, kterou požadujete složit na subregistrátorský účet a klikněte na Vytvořit. Poté se Vám zobrazí platební údaje pro složení zálohy. Dbejte prosím na správné vyplnění specifického a variabilního symbolu, který je nutný pro […]

Více

Co je to subregistrátorský účet? Jaké má výhody?

Jedná se o účet, kde jsou souhnně umístěny domény pod jednou hromadnou správou. Majitel subregistrátorského účtu může sám spravovat domény, které má vedeny v administraci – tzn. prodlužování domén, transferování domén, změny DNS, změny majitele atd. Uživatel subregistátorského účtu skládá kredit, ze kterého se následně strhávají veškeré platby za registrace a prodlužování domén.  Výhodou subregistrátorského […]

Více

Editování fakturačních a kontaktních údajů subregistrátora.

Pokud chcete editovat fakturační nebo kontaktní údaje, postupujte následovně: Přihlaste se do správy domén na adrese https://domeny.gigaserver.cz Přejděte do nabídky Subreg -> Fakturační a kontaktní údaje. Upravte požadované údaje. Potvrďte stisknutím tlačítka „Vložit“. Údaje jsou změneny a uloženy. +–Máte k tomuto návodu nějakou připomínku? Pomohl Vám tento návod? AnoČástečněNe Váš email (vyžadováno) Vaše zpráva (vyžadováno)

Více

Zobrazení výpisu pohybů na účtu subregistrátora.

Pokud si přejete zobrazit pohyby na subregistrátorském účtu postupujte následovně: Přihlaste se do správy domén na adrese https://domeny.gigaserver.cz Přejděte do nabídky Subreg -> Pohyby na účtu. Zobrazí se seznam všech pohybů na účtu. Poznámky: Seznam je seřazen od nejnojvější položky po nejstarší. Maximální počet položek na aktuální stránce je 150. Pro zobrazení starších položek klikněte […]

Více

Smazání uživatele subregistrátora.

Pro smazaní uživatele postupujte následovně: Přihlaste se do správy domén na adrese https://domeny.gigaserver.cz Přejděte do nabídky Subreg -> Uživatelé. Zobrazí se seznam uživatelů subregistrátora. Klikněte na „Smazat“ u uživatele, kterého si přejete odstranit. Uživatel je odstraněn. +–Máte k tomuto návodu nějakou připomínku? Pomohl Vám tento návod? AnoČástečněNe Váš email (vyžadováno) Vaše zpráva (vyžadováno)

Více

Editování uživatele subregistrátora.

Pro editování uživatele postupujte následovně: Přihlaste se do správy domén na adrese https://domeny.gigaserver.cz Přejděte do nabídky Subreg -> Uživatelé. Zobrazí se seznam uživatelů subregistrátora. Klikněte na „Editovat“ u uživatele, u kterého chcete upravit jeho údaje. Upravte požadované údaje. Potvrďte stisknutím tlačítka „Editovat“. Editování uživatele je dokončeno. Poznámka: Login uživatele editovat nelze. Pokud chcete změnit login […]

Více

Založení nového uživatele správy domén.

Pro založení nového uživatele postupujte následovně: Přihlaste se do správy domén na adrese https://domeny.gigaserver.cz Přejděte do nabídky Subreg -> Uživatelé. Klikněte na odkaz „Přidání uživatele“, který je umístěn nad seznamem současných uživatelů. Zobrazí se formulář pro přidání uživatele. Zadejte jméno nového uživatele. Zadejte login nového uživatele. Zadejte heslo nového uživatele. Zadejte email nového uživatele. Potvrďte […]

Více

Zamknutí doménového jména pro online změnu držitele domény.

Pro zamknutí domény pro online změnu držitele domény postupujte následovně: Ve správě domén na adrese https://domeny.gigaserver.cz přejděte do nabídky CZ DOMÉNY -> Požadavky na Domény -> Změny domény. Narolujte do části „Zamknout doménu“ (je možno využít odkazu „Zamknutí domény pro změnu držitel“). Vyberte ID kontaktu pro změnu. Na uvedený email bude zasláno heslo ke změně. V případě, […]

Více

Změna NSSETu u doménového jména.

Pro změnu NSSETu postupujte následovně: Ve správě na adrese https://domeny.gigaserver.cz domén přejděte do nabídky CZ DOMÉNY -> Požadavky na domény -> Změny domény – -> Zadejte doménu, které se má změna týkat. Narolujte do části NSSET (je možno také využít odkazu „Změnu sady nameserverů – nssetu“). Vybrerte kontakt pro změnu. Na tento email bude poté zasláno […]

Více

Změna držitele doménového jména.

Pokud si přejete změnit držitele domény, postupujte následovně: Ve správě domén na adrese https://domeny.gigaserver.cz přejděte do nabídky CZ DOMÉNY -> Požadavky na domény – Změny domény. Zadejte celý název domény a potvrďte stisknutím tlačítka „Otevři doménu“. Narolujte do části „Držitel“ (je možno také využít odkazu „Změna držitele – majitele domény“ : Zadejte následující: Způsob změny: […]

Více