Existuje řada DNS záznamů, které je možné pro doménu nastavit. Některé můžete editovat přímo v administraci služeb, u některých typů je pro nastavení nutné kontaktovat technickou podporu.

DNS záznam typu A slouží pro nastavení konkrétní IP adresy, kam má doména/subdoména směřovat. Do dat tohoto záznamu je vždy nutné zadat IP adresu ve formátu IPv4. Tyto DNS záznamy je možné nastavit v administraci v sekci „DNS“. Platí, že je možné jakoukoliv subdoménu nasměrovat na libovolnou IP adresu.

Příklad: doména vasedomena.cz má zadanou IP adresu 85.118.128.10, to znamená, že je nasměrovaná na jeden z našich serverů, odkud se načítá její obsah. Subdoména mail.vasedomena.cz má nastavenou IP adresu 85.118.128.3, to znamená, že je subdoména „mail“ nasměrována na náš mail server.

DNS záznamy typu MX (mail eXchange) slouží k nastavení serveru, kam bude směrovat elektronická pošta zasílaná na e-maily na Vaší doméně. Do dat tohoto záznamu je vždy nutné zadat text, tedy například mail.gigaserver.cz. MX záznamů můžete mít založeno několik, proto je u každého z nich nutné nastavit prioritu. Platí čím nižší hodnota priority, tím je daný MX záznam přednější. Tyto DNS MX záznamy je možné nastavit v administraci v sekci „DNS“. Platí, že je možné nastavit jakýkoliv MX záznam.

Příklad: na doméně máte nastaven MX záznam mail.vasedomena.cz, v tom případě budou tedy emaily doručovány na server s IP adresou, kterou má DNS A záznam „mail“. V případě, že používáte MX záznam, který je umístěn mimo Vaši doménu, tak není nutné nastavení IP adresy v A záznamu na Vaší doméně řešit. K přeložení na IP adresu bude totiž docházet na jiné doméně. Například může jít o MX záznamy společnosti Google.

DNS záznamy typu CNAME (canonical name) slouží k nasměrování domény/subdomény na jinou libovolnou doménu. V praxi pak dojde k přeložení názvu libovolné domény na IP adresu cílového serveru. Do dat tohoto záznamu je vždy nutné zadat text, tedy například název domény. Výhodou CNAME záznamu je to, že jeho funkčnost neovlivní změna IP adresy domény, které je v DNS záznamu zadána. Tyto CNAME záznamy je možné nastavit v administraci v sekci „DNS“. Platí, že je možné nastavit jakýkoliv CNAME záznam.

Příklad: u každé domény je v základním nastavení založen CNAME záznam *.vasedomena.cz. Tento záznam způsobuje to, že cokoliv je před .vasedomena.cz se nasměruje na IP adresu, kterou máte nastavenu v A záznamu pro Vaší doménu.

DNS záznamy typu AAAA jsou alternativou k záznamu typu A. Používají se v případě, že je IP adresa cílového serveru ve formátu IPv6. Tyto AAAA záznamy je možné nastavit v administraci v sekci „DNS“. Platí, že je možné nastavit jakýkoliv AAAA záznam, který je ve formátu IPv6.
DNS záznamy typu TXT slouží k zadání libovolného textového řetězce. Používá se například k ověření vlastnictví domény. Pokud potřebujete TXT záznam nastavit, můžete to provést v administraci služeb.
DNS záznamy typu SPF (Sender Policy Framework) jsou specifickým typem TXT záznamu. Slouží k ověření odesílatele e-mailu. Konkrétně ověřuje, zda je poštovní server odesílatele autorizován odesílat e-maily pro danou doménu, ze které byl email odeslán. Pokud potřebujete SPF záznam nastavit, stačí se přihlásit do administrace a otevřít sekci „E-maily“. Následně klikněte na tlačítko „VYP/ZAP“. Tímto nastavením docílíte toho, že autorizujete mail server Gigaserver.cz a server, kde jsou umístěna data z Vaší domény. Pokud bude odesílat jménem Vaší domény emaily neautorizovaný server, dojde k tomu, že na straně příjemců (ne všechny příchozí servery podporují ověření SPF záznamu) mohou být takové zprávy označeny jako spam, případně rovnou smazány. Záleží do jaké míry zvýší neautorizovaný server spam skóre e-mailu. Proto je také před nastavením nutné ověřit, zda skutečně nepoužíváte jiný server pro odesílání Vašich zpráv. Například SMTP server poskytovatele připojení k internetu.

 

SPF záznam vznikl z důvodu, že SMTP protokol umožňuje odeslat email s libovolnou zdrojovou adresou. To využívají spammeři, kteří často používají falešné adresy. Je potom obtížné vysledovat zprávu zpět k odesílateli a tak je je skryta identita spammera. Tato technika se také používá u phishingu, kdy se útočník snaží ze své oběti vylákat osobní údaje. Toho docílí odesláním emailu, který se tváří jako pošta např. od banky.

Podporu DNS záznamů typu SRV často vyžadují nové internetové protokoly jako je například SIP nebo XMPP. Pokud potřebujete SRV záznam nastavit, kontaktujte prosím technickou podporu.

Poznámka: aby bylo nastavení DNS záznamů, které u nás provedete, funkční, je nutné, aby Vaše doména měla nastaveny naše DNS servery.

TIP: Potřebujete u Vaší domény obnovit základní nastavení DNS záznamů? Můžete to provést podle tohoto návodu.