Vytvoření hromadné výzvy k platbě

Automatické vystavení výzvy k platbě Fakturační systém vystavuje fakturaci na prodloužení služeb automaticky vždy první pracovní den v měsíci. Tato automatická fakturace obsahuje služby, které expirují mezi obdobím 21. dne daného měsíce až 20. dne následující měsíce. Pro příklad, pokud se jedná o fakturaci vystavenou začátkem ledna, bude se jednat o fakturu za služby expirující […]

Více

Nabídka domény k převodu

Převod (rovněž také transfer či změna registrátora) domén Nabídka „Domény k převodu“ slouží k zahájení převodu domén pod naši správu. K tomu, aby bylo možné transfer zahájit, je třeba nejdříve vyplnit objednávku přes náš objednávkový formulář a následně uhradit vystavenou fakturaci. Jakmile je platba přijata, objeví se objednaný transfer v nabídce Domény k převodu. Zde […]

Více

Editace fakturačních údajů

Editaci fakturačních údajů lze provést trvale, ale také pouze na vystavené výzvě k platbě či daňovém dokladu. Editaci daňového dokladu lze provést nejpozději do 10. dne následujícího měsíce, kdy došlo k úhradě fakturace. Trvalá změna fakturačních údajů Trvalou změnu fakturačních údajů lze provést po přihlášení do systému na stránce admin.gigaserver.cz. Změna fakturačních údajů probíhá formou […]

Více

Nabídka fakturace a platby

Nabídka fakturace a platby umožňuje správu fakturací, ať už vystavených či již uhrazených. Seznam fakturací Tabulka s fakturacemi je rozdělena do karet dle roku vydání faktury. Obsahuje mimo jiné i kartu Archiv, ve kterém naleznete Vaše fakturace vystavené ještě před spuštěním tohoto systému. Každá karta potom obsahuje tabulku se seznamem fakturací vystavených v daném období. […]

Více

Základní pojmy a popis hlavní nabídky v novém fakturační systému

Základní pojmy Uživatel – má vlastní přístupové údaje do administrace a správy služeb, jedna emailová adresa může vždy mít vytvořeného jednoho uživatele, neboť loginem (uživatelským jménem) pro přihlášení je přímo emailová adresa. Účet – každý účet obsahuje seznam služeb a kontaktů, které mu jsou přiřazeny. Účet má ve správě vždy jeden nebo více uživatelů, zároveň […]

Více

Přihlášení, restartování či změna přístupových údajů

Jak se přihlásit? Odkaz pro přihlášení do správy služeb je admin.gigaserver.cz/user. Přihlašovací údaje se skládají z přihlašovacího jména (loginu), kterým je vždy emailová adresa, a hesla. Jak vytvořit přístupové údaje První heslo je vytvořeno systémem automaticky při registraci uživatele a zasláno emailem, heslo si uživatel může po přihlášení změnit. Uživatel se může registrovat několika způsoby: […]

Více

Převedení služby pod jiný subjekt

Zahájení převodu služeb Změnu je možné zahájit přes nabídku Služby -> Hromadné operace ->Změnit kontakt, zvolíme služby, u kterých si přejeme kontakt opravit, klikneme na tlačítko potvrdit. Na obrázku níže jsou tyto kroky popsány číslicemi 1 – 5, podle posloupnosti, jak doporučujeme postupovat. Po potvrzení se zobrazí dialogové okno, které umožňuje zvolit, jaký typ změny […]

Více

Nabídka Kontakty

Seznam kontaktů V nabídce kontakty nalezneme seznam kontaktů, které jsou přiděleny ke konkrétnímu účtu. Každý kontakt může být následně přidělen ke službě na daném účtu jako fakturační kontakt, korespondenční kontakt či vlastník. Přidělení kontaktů ke službě je provedeno při objednávce služby, případně jej lze změnit přes administraci, sekce Služby -> Hromadné operace. Více se dočtete […]

Více

Nabídka Služby

Hlavní menu, tabulka služeb. Okno Služby vypadá následovně. Pojďme si popsat jednotlivé prvky, které v okně vidíme. Největší část celého okna Služby zabírá seznam služeb. U každé služby vidíme: identifikační číslo služby Sloupec # Název služby a o jakou službu se jedná Kdy byla služba objednána – Sloupec Objednáno Do kdy je aktuálně služba předplacena […]

Více

Nabídka uživatelé

Seznam uživatelů a oprávnění V nabídce uživatele je zobrazen seznam uživatelů, kteří mají oprávnění u účtu provádět zásahy. Každý uživatel přitom může mít různá oprávnění, kterými jsou: Vypsat služby účtu Vypsat uživatele Přidat uživatele Odebrat uživatele Upravit oprávnění uživatele Vypsat kontakty Přidat kontakt Objednat služby Změnit kontakt služby Vypsat faktury Vygenerovat výzvu k platbě Zaslat […]

Více