PDF (zkratka anglického názvu Portable Document FormatFormát pro přenositelné dokumenty) je souborový formát vyvinutý firmou Adobe pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, na kterém byly pořízeny. Soubor typu PDF může obsahovat text i obrázky, přičemž tento formát zajišťuje, že se libovolný dokument na všech zařízeních zobrazí stejně. Pro tento formát existují volně dostupné prohlížeče pro mnoho platforem, nejznámějším je oficiální prohlížeč mateřské firmy Adobe – Adobe Reader.
(zdroj: wikipedia.cz)Pro prohlížení můžete využit program Adobe Acrobat Reader (v nových počítačích bývá předinstalován):http://www.adobe.com/uk/products/acrobat/readstep2_allversions.html

  1. Vyberte operační systém
  2. Vyberte verzi operačního systému
  3. Vyberte jazyk CZECH
  4. Klikněte na CONTINUE
  5. Poté se Vám pod formulářem objeví tlačítko Download Adobe Reader