CRON (plánovač úloh) se v redakčním systému WordPress stará například o plánované publikování příspěvků nebo o jiné plánované události. Jedná se však o virtuální CRON, který se spustí při každé návštěvě stránky, což může mít u některých (zejména hodně navštěvovaných) webů negativní vliv na rychlost webu a na zatížení serveru. Také může docházet k problémům s komatibilitou některých pluginů a plánovače wp-cron.php.

Rešením tohoto problému je zakázání této funkce v konfiguraci WordPressu a založení reálného CRONu v administraci služeb. Postup je následující:

1. Zakazání wp-cron.php – přihlaste se na FTP Vaší domény a ve složce s instalací WordPressu najděte a otevřete soubor wp-config.php. Následně přidejte řádek:

define('DISABLE_WP_CRON', 'true');

a soubor wp-config.php uložte zpět na FTP.

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');

/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');


define ('DISABLE_WP_CRON', 'true');

 

2. Nastavení reálného CRONu – přihlaste se do administrace služeb a otevřete sekci “Ostatní”. Následně se otevře stránka, kde v části “Cron / plánované úlohy” lze vytvořit novou úlohu. Za název Vaší domény přidáte:

wp-cron.php?doing_wp_cron

jako periodu můžete zvolit 10 nebo 15 minut. Po kliknutí na “+” bude CRON připraven. Po následném schválením naším administrátorem bude funkční ve zvolené periodě.

wp_cron2

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *