Pokud jste se rozhodli ke koupi domény, je důležité správně zvolit její název. Níže uvádíme několik tipů, jak správně doménové jméno sestavit:

1. Název? Krátký a výstižný

1.1. Spojování slov

Název domény by měl být snadno zapamatovatelný, ale zároveň jasně definovat, co bude webová prezentace obsahovat. Z toho důvodu je důležité zvolit co nejkratší název, který by ideálně neměl tvořit více než jedno nebo dvě slova. Každý název je rovněž nutné vybírat pečlivě s ohledem na to, čemu se budete na svém webu věnovat. Jako příklad dobrého názvu může být např. www.malir-novak.cz, www.malirolomouc.cz (z názvu je jasně patrné, že web bude prezentovat malíře, který se jmenuje Novák, případně malíře, který své služby poskytuje v okolí Olomouce).

1.2. Název odvozený od názvu firmy či služby

Pokud tvoříte název domény pro svou firmu, je vhodné zvolit název podle názvu společnosti, služby či produktu, kterou bude společnost nabízet (viz např. naše domény www.seonet.cz, www.gigaserver.cz).

1.3. Proč chce klient web navštívit?

Pořád není ideální název možné nalézt? Další možností může být zamyslet se, kdy a proč bude chtít klient stránku navštívit, a zvolit název podle toho. Jako příklad může u daného malíře být: www.chcivymalovat.cz, www.chcivymalovatbyt.cz, www.budumalovat.cz, www.malujeme.cz apod.

1.4. Použití upřesňujících slov

Do názvu lze určitě vložit i vhodná upřesňující slova, ať už zájmena můj, tvůj”, váš (www.mujmalir.cz, www.tvujmalir.cz, www.vasmalir.cz), či taková, která jsou pozitivně vnímána (www.supermalir.cz, www.megamalir.cz, www.nejmalir.cz, www.topmalir.cz apod.).

1.5. Jde o eshop? Je možné přidat slovo shop, eshop, obchod

Zde asi není co dodávat. Uveďme jen několik příkladů: www.malirskyeshop.cz, www.malirsky-obchod.cz atd.

1.6. Předpona „e“ a „i“

I s její pomocí může vzniknout zajímavý název – zde např. www.iMaliri.cz, www.eMaliriolomouc.cz apod.

2. Koncovka? Pro české klienty pouze .cz

U tvorby názvu domény je rovněž dobré myslet na to, kdo bude typickým návštěvníkem webu, a podle toho zvolit koncovku domény. V našem příkladu o malířovi je zřejmé, že se bude zaměřovat na lokální, českou klientelu. Z toho důvodu je vhodné jako koncovku domény zvolit koncovku .cz. Pokud .cz doména není volná, je lepší se poohlédnout po jiném názvu, protože koncovka .cz je právě to, co bude návštěvník očekávat a co si bude pamatovat.

Pokud nás žádný název nenapadne, můžeme sice zvolit neutrální koncovku, které jsou běžně používané a známé (.com, .net, .eu či jiná), ale určitě to nelze doporučit. Pokud bude část zákazníků i z okolních zemí (typicky např. Slovenska), je vhodné na to myslet a přikoupit koncovku dané země (čili pro Slovensko .sk).

3. Název domény v jazyce trhu, pro který je určená

Stejně tak důležité je uvědomit si, v jakém jazyce bude typický návštěvník webu hovořit – opět je podle toho vhodné zvolit správný název. V našem případě jsme proto použili české slovo malíř, bez diakritiky malir. Pokud by si ale stejný malíř Novák jezdil přivydělávat do Rakouska, je vhodné pro rakouskou klientelu zakoupit rakouskou koncovku .at a název „malíř“ přeložit do němčiny – „maler“. Celý název domény by pak mohl být „maler-novak.at“.

4. Číslicím se vyvarujte

Přestože doménové názvy mohou číslice obsahovat, jejich využívání určitě nedoporučujeme. Číslice vložená do doménového názvu totiž obvykle sníží pravděpodobnost, že si návštěvník název domény zapamatuje a že bude schopen web znovu navštívit a zadat jeho název „zpaměti“.

5. Upřednostňujte název bez pomlčky

Pokud hledáte ideální doménový název, budete určitě řešit dilema, jestli jednotlivá slova v názvu domén oddělit pomlčkami, nebo ne. Obecně platí, že je vhodné vlastnit oba názvy (u našeho malíře půjde o „malirolomouc.cz“ a „malir-olomouc.cz“), nicméně pokud se chcete rozhodnout jen pro jeden název, doporučuje se spíše používat názvy bez pomlčky („malirolomouc.cz“). Pokud vlastníte oba názvy, je vhodnější mít název bez pomlčky jako hlavní doménu a druhou doménu s pomlčkou na první doménu nechat přesměrovávat.

A proč vlastnit oba názvy? Hlavní výhodou je snižující se riziko, že si jiný subjekt může odkoupit druhý název domény (ať už s pomlčkou, či bez) a bude tak moci Vašemu webu konkurovat. Zvyšuje to i šanci, že si návštěvník stránky název zapamatuje, protože nemusí řešit, jestli je správný název s pomlčkou, nebo bez.

6. Přikoupit další koncovky – ano, či ne?

6.1. Generické domény (.com, .net, .info apod.)

Na závěr bývá vhodné se zamyslet, jestli by nedávalo smysl přikoupit stejný název i ve variantě .com, .net, .info apod. – opět se tím vyvarujete případným problémům s konkurenčními weby s podobným názvem. Pokud vlastníte doménu .cz a míříte na českou klientelu, není to určitě nutné – český klient si bude .cz určitě pamatovat jako první a tedy bude Váš web navštěvovat nejčastěji.

Pokud se však bude jednat o web, kde očekáváme v budoucnu i zahraniční návštěvnost, je určitě vhodné vlastnit i tyto koncovky (čili např. web reprezentující hotely, větší firmy apod.).

6.2. newTLD domény

Jedná se koncovky, které reprezentují konkrétní lokalitu či činnost a které vstoupily na trh teprve nedávno. Jejich počet neustále roste. Jako příklad můžeme uvést např. koncovky .prague, .praha, .shop, .online, .photo apod. Pokud pro Vaše podnikání některá z těchto koncovek existuje (viz např. .photo pro fotografy), je možné se zamyslet, jestli by nebylo vhodné přikoupit doménový název i v této koncovce. Všeobecně ale lze tvrdit, že pokud se nám podařilo nalézt vhodný název už ve verzi .cz (pro české klienty), není registrace takové domény nutná.

Výhodou vlastnit takovou koncovku je zvýšení šance, že si klient Váš exotický název zapamatuje, nevýhodou bývá o něco vyšší cena.

6.3. Prémiové domény

Vlastní kapitolou jsou tzv. prémiové domény, které tyto newTLD koncovky obsahují. Jedná se o názvy, které registr těchto koncovek považuje za natolik jednoduchý a zajímavý, že o ně lze předpokládat velký zájem. Z toho důvodu je označí za prémiové, což s sebou nese často i několikanásobně vyšší pořizovací cenu, často i cenu za prodloužení. Cena je u těchto domén rozdílná v závislosti na tom, jak zajímavý je onen konkrétní název.

7. Mezinárodní názvy domén (IDN)

Při vytváření názvu je také možné zvolit koncovku, která podporuje mezinárodní názvy domén. V názvu domény je tak možné mimo znaků anglické abecedy také využívat znaky standardu Unicode. Doménová jména tak mohou obsahovat znaky národních abeced, avšak podpora musí být zavedena na straně registrátora domény nejvyššího řádu.

Mezinárodní názvy domén mají největší přínos například v zemích, které využívající cyrilici nebo třeba arabské písmo. Pokud zvolíte jméno, které obsahuje například háčky a čárky, je potřeba vědět, že ne všichni uživatelé vědí o možnosti využívání takovýchto znaků, a mohou tak do prohlížeče zadávat doménové jméno bez diakritiky. Je dobré mít vždy registrované obě varianty.

Český registr domén CZ.NIC registraci takovýchto doménových jmen neumožňuje z důvodu potenciálního ohrožení již existujících domén. Více o tomto tématu se můžete dočíst v článku „Češi stále nemají zájem o registraci .CZ domén s diakritikou (IDN)“ na našem blogu. Seznam koncovek, které umožňují registraci mezinárodních názvů domén, naleznete v článku „Co je to doména?“.

 

Pokud si přejete zaregistrovat novou doménu, můžete provést objednávku na adrese https://www.gigaserver.cz/hosting-a-domeny/objednavka-sluzeb/. V případě, že nevíte jak na to, můžete se podívat na návod „Jak mohu provést objednávku Vašich služeb?“. Kompletní nabídku a ceník domén naleznete na https://www.gigaserver.cz/hosting-a-domeny/nabidka-domen/.

V případě dotazů se určitě obraťte na naši technickou podporu, která je k dispozici 24 hodin denně. Technickou podporu můžete kontaktovat pomocí chatu, e-mailu na adrese info@gigaserver.cz či telefonicky na čísle + 420 774 151 730.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *