Pokud se odesilateli vrací chyba „Sender IP must resolve“ nebo  „Zpráva nebyla doručena z důvodu nedostatečných oprávnění nebo kvůli potížím v souvislosti se zabezpečením“, je problém v tom, že IP adresa odesilatele nemá vytvořený reverzní (PTR) záznam, náš server potom email z takové adresy nepřijme.

Pro vyřešení problému je nutné kontakovat podporu majitele IP adresy (obvykle poskytovatel internetu), ze které jste v danou chvíli připojeni a požádat ji o zřízení reverzního záznamu. Potom bude vše v pořádku.

Co je to reverzní (PTR) záznam?

Jedná se o záznam na autoritativním DNS serveru, pro danou IP adresu. Zajišťuje překlad IP adresy na konkrétní doménu. Jedná se tedy o opačný proces standardního překladu domény na IP adresu.

Na obrázku níže je příklad, který ukazuje, že IP adresa 85.118.128.3 (mail server Gigaserver.cz) má vytvořený PTR záznam na doménu mail.gigaserver.cz.

 

Ověřit, zda má IP adresa, ze které odesíláte emaily nastaven reverzní (PTR) záznam můžete například zde.