Doporučené nastavení serveru a portů pro e-mailového klienta naleznete v tabulce níže.

Server, hostitel mail.gigaserver.cz
Webmail https://mail.gigaserver.cz
POP3 SSL port 995
IMAP SSL port 993
SMTP SSL port 465
POP3 port 110
IMAP port 143
SMTP port 25
Login, uživatelské jméno Vaše emailová adresa
Heslo zvoleno při vytvoření emailu
musí obsahovat min. 8 znaků a kombinaci číslic a malých + velkých písmen.