Hlavní menu, tabulka služeb.

Okno Služby vypadá následovně. Pojďme si popsat jednotlivé prvky, které v okně vidíme.

Největší část celého okna Služby zabírá seznam služeb. U každé služby vidíme:

 • identifikační číslo služby Sloupec #
 • Název služby a o jakou službu se jedná
 • Kdy byla služba objednána – Sloupec Objednáno
 • Do kdy je aktuálně služba předplacena – Sloupec Zaplaceno do
 • Stav služby (sloupec Stav). Rozlišujeme tyto stavy:
  • Objednaná – u této služby byla provedena pouze objednávka, nedošlo prozatím k úhradě
  • Zaplacená – služba je zaplacená, nicméně ještě není zcela funkční (např. není dokončena registrace domény apod.)
  • Aktivní – Služba je zaplacená a dodána (čili v tomto stavu by již registrace domény dokončena byla)
  • Před změnou tarifu – u hostingu bylo požádáno o změnu tarifu. Jakmile ke změně dojde, stav služby se změní na Aktivní
  • Expirovaná – Služba je po splatnosti, nicméně není blokovaná a je možno ji prodloužit
  • Blokovaná – Služba je již blokována a tedy nefunkční
  • Virus – tento stav znamená, že je u služby technický problém, díky kterému bylo nutné částečně službu blokovat. Nejčastěji se s tímto stavem setkáte u webhostinu, pokud je například napaden viry a rozesílá spam. Web je v tomto stavu nefunkční, nicméně je stále možné se připojit na FTP, MySQL a fungují i emailové služby
  • Zrušená – služba je zrušena, není ji již možné obnovit
 • Perioda – perioda služby. Na jak dlouho je služba při další úhradě prodloužena.
 • Operaci nad službami – zde naleznete seznam operací, které lze v danou chvíli se službou vykonat
  umožňuje upravit periodu, po kterou službu budeme předplácet, případně změnit službu (např. navýšit tarif).
  umožňuje ke dni expirace službu ukončit
  u Služby určené ke zrušení je možné službu znovu obnovit. Že je služba určena ke zrušení lze zjistit i díky ikonce u informace u aktivní služby

Ostatní možnosti

Změna názvu účtu

Po vytvoření účtu je každému účtu přiřazeno jeho pořadové číslo. To sice upravit nelze, ale pro snadnější orientaci mezi účty je možné si účet přepsat přes ikonku editovat , která se nachází u čísla účtu

Zobrazit kontakty

Přes tlačítko je možné zkontrolovat kontakty, které jsou přiřazeny k jednotlivým službám. U kontaktů přitom rozlišujeme mezi Vlastníkem služby, fakturačním kontaktem a korespondenčním kontaktem. Rozdíly jsou popsány v tomto článku. Pokud je potřeba kontakty k určitým službám opravit, lze tak provést přes tlačítko

Hromadné operace

Přes tlačítko lze provádět dvě operace:

 1. Vygenerovat výzvu k platbě za službu – v novém fakturačním systému se automaticky generuje vždy jedna fakturace měsíčně a to první den v měsíci. Na faktuře jsou přitom uvedeny služby, které expirují v následujícím měsíci, čili v lednu se vystaví fakturace za služby expirující v únoru atd. Pokud nechcete služby platit přes automatické fakturace, lze si vygenerovat vlastní fakturu přes -> zvolíme Vygenerovat výzvu -> v tabulce služeb se v prvním sloupci “#” objeví zaškrtávací políčka, přes které si navolíme, jaké služby chceme na fakturu vystavit -> Potvrdíme přes tlačítko , které se objevilo vedle tlačítka . Systém vygeneruje fakturaci, kterou se objeví v sekci Fakturace a platby
 2. Změnit kontakt – začátek je obdobný jako u vygenerování výzvy k platbě, čili -> Změnit kontakt -> v tabulce služeb se v prvním sloupci “#” objeví zaškrtávací políčka, přes které si navolíme, u kterých služeb chceme kontakty upravit -> Potvrdíme přes tlačítko . Další postup a princip změny kontaktu popisuje oddělený článek, který se tomuto tématu věnuje. Naleznete jej zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *