Základní pojmy

Uživatel – má vlastní přístupové údaje do administrace a správy služeb, jedna e-mailová adresa může vždy mít vytvořeného jednoho uživatele, neboť loginem (uživatelským jménem) pro přihlášení je přímo e-mailová adresa.

Účet – každý účet obsahuje seznam služeb a kontaktů, které mu jsou přiřazeny. Účet má ve správě vždy jeden nebo více uživatelů, zároveň každý uživatel může mít pod svou správou více účtů. Každý uživatel může mít vzhledem k různým účtům různá oprávnění (viz článek věnující se nabídce uživatelů a jejich oprávnění).

Kontakt – kontakt obsahuje kontaktní informace ke službám. Nemůže mít přidělen účet (k tomu je nutné vytvořit uživatele). Rozlišujeme tři typy kontaktů.

  • Fakturační – všechny fakturace jsou automaticky na tento kontakt vystaveny, fakturačnímu kontaktu může být přidělen kredit, skrze který je možné provádět platby online skrze naše fakturační rozhraní.
  • Korespondenční – jedná se o kontaktní adresu, na kterou je zasílána případná písemná korespondence a poštovní balíčky (např. daňové doklady, pokud si je kontakt přeje zasílat).
  • Vlastník – jedná se o majitele služby. V případě domén je vlastník uveden jako majitel domény i v registru domén.

Hlavní nabídka

Příklad hlavní nabídky je zobrazen na snímku obrazovky po pravé straně. Pojďme si stručně shrnout, co pod každou nabídkou naleznete.

Ještě nad hlavní nabídkou je možnost zvolit účet, se kterým si přejeme pracovat přes výběrové menu. Na obrázku vidíme, že se nacházíme na účtu číslo 2716, který jsme si pojmenovali hlavní účet.

Služby – zde nalezneme seznam služeb, které se pod účtem nachází. U každé služby nalezneme základní údaje, jako je stav služby, periodu placení, její expiraci a kontakty, které má služba přidělené. Další důležitou možností jsou hromadné operace, které umožňují u služby zahájit opravu kontaktních údajů či vystavení hromadné faktury za služby ještě před vystavením fakturace automatické. Více se dočtete v tomto článku.

Kontakty – zde je možné nalézt seznam kontaktů, které je možné v rámci účtu využívat, případně přidat kontakt nový. U každého kontaktu je rovněž možné nalézt pohyb kreditu, pokud tuto variantu platby využíváte. Více se dočtete zde.

Fakturace a platby – tato nabídka umožňuje správu a zobrazení vystavených fakturací a plateb, a to včetně jejich editace, zrušení, vygenerování ve formě PDF, přeposlání na fakturační e-mail či provedení platby přes přímé platby (z kreditu, kartou, PayPalem či přes QR kód). Více naleznete zde.

Uživatelé – zde je možné zobrazit seznam uživatelů, zahájit přiřazení nového uživatele k účtu či editovat práva jednotlivých uživatelů. Opět se více dozvíte v odděleném článku, naleznete jej zde.

Domény k převodu – pokud je v rámci účtu objednán transfer domény pod naši správu od jiného registrátora, zde je možnost pokračovat v dokončení transferu.

Administrace – přes tento odkaz se dostanete do administrace hostingových služeb. Více se administraci věnujeme v rubrice Administrace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *