Zahájení převodu služeb

Změnu je možné zahájit přes nabídku Služby -> Hromadné operace ->Změnit kontakt, zvolíme služby, u kterých si přejeme kontakt opravit, klikneme na tlačítko potvrdit. Na obrázku níže jsou tyto kroky popsány číslicemi 1 – 5, podle posloupnosti, jak doporučujeme postupovat.

Po potvrzení se zobrazí dialogové okno, které umožňuje zvolit, jaký typ změny si přejeme zahájit. Rozlišujeme dva typy změny kontaktu:

1. Změna v rámci účtu znamená, že si přejeme službu ponechat pod stávájícím účtem, ale přejeme si u služby opravit jeden nebo více z jejich kontaktů

2. Převod na jiný účet znamená, že bude služba kompletně převedena pod správu jiného účtu

Pojďme si nyní podrobněji popsat, jak převod probíhá.

Změna kontaktu v rámci účtu

Formulář pro opravu kontaktů u služeb

Jedná se o převod, kdy si službu přejeme ponechat pod stejným účtem, ale potřebujeme u služby opravit některý z kontaktů. Formulář pro tuto změnu vidíte vlevo. Je třeba nastavit tyto hodnoty:

Typ kontaktu – fakturační, korespondenční či vlastník domény. Rozdíly jsou popsány zde.

Nový kontakt – na koho služby převádíme. Kontakt musí být v rámci účtu vytvořen. Pokud není, je třeba ho nejdříve založit přes nabídku Kontakty.

Původní kontakt, jsem –  v jakém vztahu jsem vůči původnímu kontaktu

Nový kontakt, jsem – v jakém vztahu jsem vůči novému kontaktu

Jakmile jsou údaje nastaveny, změnu potvrdíme skrze tlačítko Odeslat. Změna se ihned projeví, není nutné provádět žádné potvrzení.

Převod služby na jiný účet

Pokud již uživatel nechce mít službu vedenou pod současným účtem, ale naopak si přejete službu převést pod jiný účet pod kterým budete účet zpravovat, případně předat správu jinému uživateli, slouží k tomu druhá záložka – převod na jiný účet. Postup je následující:

Zahájení převodu domény pod nový účet

Nejdříve je nutné vyplnit formulář, který vidíte v obrázku výše. Do E-mailové adresa nového správce zadáme emailovou adresu uživatele (ať už již existujícího či nového), který bude mít oprávnění s novým účtem nakládat. Do kolonky Jsem vyplníme, v jakém vztahu jsem ke službám, které převádíme. Potvrdíme skrze tlačítko Odeslat. Tím je převod zahájen.

Po zahájení převodu dorazí na emailovou adresu, kterou jsme zvolili, email s odkazem k provedení převodu. Přes tento odkaz se majitel emailové adresy buďto přihlásí nebo si vytvoří účet nový, pokud jej ještě nemá. Následně se objeví formulář zobrazený níže, přes který nastaví, pod který účet bude doména přiřazena a jaké kontakty budou službě přiděleny.

 

Volba nového účtu a kontaktů transferované služby

Jakmile formulář vyplníte a odešlete, zobrazí se ještě formulář k určení vztahu nového uživatele k dané služby. Opět potvrdíme a převod služby pokračuje. Na emailovou adresu původního vlastníka je v tuto chvíli odeslán email s odkazem k potvrzení změny z jeho strany. Po rozkliknutí odkazu se pouze zobrazí informace, které služby se převádí a kdo bude novým vlastníkem. Pokud je vše v pořádku, stačí změnu potvrdit a tím je změna na obou stranách v pořádku dokončena. Nyní se již jen čeká, až bude změna zpracována systémem a propsána v registru generických domén. Jakmile je vše v pořádku, dorazí na emailovou adresu původního a nového vlastníka potvrzení, že byla změna v pořádku dokončena.

 

Comments

 1. Miluše Spurná

  Dobrý den,
  oznamujeme Vám, že se sloučení organizací Galerie výtvarného umění v Mostě a Oblastní muzeum a galerie v Mostě. Sloučení organizací proběhlo od 1.1.2019. Nový název organizace Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, Čsl. armády 1360/35, 434 01 Most, IČ: 00080730.
  Bohužel nástupnická organizace nemá k dispozici přihlašovací údaje.
  Kontaktní údaje pro fakturaci:
  Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace
  Čsl. armády 1360, 434 01 Most, IČ: 00080730,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *